کتابخانه های نوشته شده با جاوا اسکریپت

crossbreeder

تغییر سیستم عامل انبوه و ابزار اقدام اساسی برای نقاط دسترسی Ruckus مستقل.
  • 5
  • GNU General Public License v3.0 only

xojo-opencvc

Xojo-OpenCVC OpenCV 4.5+ را با استفاده از OpenCV-C API به Xojo می آورد.
  • 4
  • Apache License 2.0

VimPanel

یک حالت Vim برای BBEdit.
  • 4

RailsAutoCompleteHelper

کمکی تکمیل خودکار برای پروژه‌های Ruby on Rails که داده‌ها را از فایل‌های مدل می‌کشد.
  • 0
  • MIT