کتابخانه های نوشته شده با جاوا اسکریپت

C4-PlantUML

C4-PlantUML مزایای PlantUML و مدل C4 را برای ارائه راهی ساده برای توصیف و برقراری ارتباط با معماری نرم افزار ترکیب می کند.
  • 5.4k
  • MIT